LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW

Nauki ekonomiczne

Cena:36.75
Towar niedostępny
masz pytania?
Anna Sobotka
LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH
typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-299-6
format: B5
oprawa: twarda
liczba stron: 328
rok wydania: 2010
Zgodnie z tytułem i definicją logistyki przedmiotem książki jest logistyka przedsiębiorstw, a w szczególności realizowanych przez nie przedsięwzięć budowlanych, jako proces zarządzania łańcuchami dostaw obejmującymi przepływy fizyczne zasobów oraz informacji – od źródeł surowców i producentów wyrobów do placu budowy i wykonywanych obiektów budowlanych. Praca koncentruje się na problemie zasobów materialnych, tj. na logistyce materiałowej, czyli zaopatrzeniu placu budowy w wyroby budowlane (surowce, materiały, wyroby). Pomija natomiast zagadnienia związane z przepływami ludzi, planowaniem zatrudnienia czy zarządzaniem zasobami ludzkimi podczas wykonywania robót i obiektów budowlanych.