REKULTYWACJA TERENÓW POGÓRNICZYCH W POLSKICH KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH. MONOGRAFIA

Nauki techniczne

Cena:52.00
dostępny
masz pytania?

Monografia " Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych" w pierwszym dziale omawia uregulowania prawne w zakresie rekultywacji oraz podstawowe definicje, etapy i kierunki rekultywacji. Przedstawia finansowanie likwidacji i rekultywacji oraz omawia historię prac rekultywacyjnych w Polsce. W drugim dziale przedstawia dane produkcyjne górnictwa skalnego, przykłady rekultywacji w 16 nieczynnych kopalniach skalnych oraz zakres rekultywacji w 17 kopalniach czynnych. Na zakończenie rozdziału dokonano szczegółowej prezentacji rekultywacji terenów pogórniczych w kopalni piasków podsadzkowych. W trzecim rozdziale omawia dotychczasowe osiągnięcia produkcyjne kopalń siarki oraz przedstawia szczegółowo stan i ocenę zakresu rekultywacji i rewitalizacji w dwóch kopalniach odkrywkowych i jednej, która wydobywała siarkę metodą otworową. Najobszerniejszy - ze względu na skalę prowadzonej rekultywacji - rozdział czwarty w sposób szczegółowy przedstawia dotychczasowe prace rekultywacyjne i rewitalizacyjne terenów pogórniczych kopalń węgla brunatnego, a także zarys działań niezbędnych do wykonania w przyszłości.

 

Polecamy także:

Zbigniew Kasztelewicz KOPARKI JEDNONACZYNIOWE. BUDOWA I TECHNOLOGIA PRACY
90.00