prof. Leszek A. Dobrzański METALE I ICH STOPY

PRZECENA

Stara cena:159.99
Cena:120.00
dostępny
masz pytania?
Książka jest specjalistycznym podręcznikiem akademickim dla Studentów i Doktorantów do nauki metaloznawstwa i  inżynierii  materiałowej, ale bardzo szczegółowa prezentacja poszczególnych grup materiałów umożliwia Inżynierom pracującym w przemyśle oraz Kadrze naukowej wykorzystywanie jej jako poradnika, a nawet encyklopedii. W książce przedstawiono informacje o współczesnych materiałach metalowych, jako najpowszechniej stosowanej obecnie grupie materiałów inżynierskich, w tym o stalach, stopach metali nieżelaznych oraz materiałach specjalnych, w tym porowatych i szkieletowych, kompozytowych i spiekanych, włącznie z nanokompozytowymi, szkłach metalicznych, w których wykorzystywane są metale nieżelazne oraz metalowych materiałach biomedycznych i stomatologicznych, stosowanych w elektronice i w wielu innych zastosowaniach specjalnych. Opisano zatem liczne materiały, których zwykle nie opisuje się w podręcznikach metaloznawstwa. Kompleksowo ujęto problematykę metali i ich stopów, przy równoczesnej bardzo szczegółowej i zgodnej z obowiązującymi normami europejskimi EN oraz międzynarodowymi ISO, prezentacji składów chemicznych, struktury i własności poszczególnych materiałów inżynierskich oraz ich obszarów aplikacyjnych. Konsekwentnie przekazano wyjaśnienia, umożliwiające zrozumienie przemian fazowych i zmian strukturalnych zachodzących w opisywanych metalach i stopach oraz spowodowanych przez to zmian ich własności mechanicznych, technologicznych i eksploatacyjnych. Dane dotyczące skali produkcji zaczerpnięto z informacji opublikowanych pod koniec 2016 roku w odpowiednich międzynarodowych wydawnictwach. Bardzo szeroko wykorzystano wyniki własnych badań naukowych wykonanych w ostatnim dziesięcioleciu. Książka jest bardzo szeroko ilustrowana autorsko opracowanymi rysunkami i tablicami.  Lekturę książki i przyswajanie przez Czytelnika przekazywanych treści ułatwia układ rozdziałów, podrozdziałów, a zwłaszcza marginaliów, dzielących całość treści na krótkie i bardzo łatwo przyswajalne fragmenty.

 

Polecamy także:

MECHANIKA BUDOWLI Teoria i przykłady
49.00