Górniczo-geotechniczne metody adaptacji i rekonstrukcji zabytkowych podziemi

Nauki techniczne

zapytaj o cenę
dostępny, 2sztuki
masz pytania?

Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura, Antoni Tajduś

 

typ publikacji: monografia

ISBN: 978-83-7464-776-2

Oprawa twarda, B5, 559 stron, waga:1-2kg

rok wydania:2014

 

Monografia jest próbą usystematyzowania wiadomości z zakresu zastosowań metod górniczych i geotechnicznych podczas adaptacji oraz rekonstrukcji zabytkowych podziemi. Jest interdyscyplinarnym opracowaniem naukowym o dużym zasobie informacji, ilustracji i bibliografii przedmiotu. Przedstawia w szerokim zakresie informacje będące wynikiem 80 lat doświadczeń zespołów naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie ratowania, zabezpieczania i ochrony zabytkowych podziemi, a także obiektów naziemnych. W publikacji zwrócono uwagę na wiele problemów technicznych występujących podczas zabezpieczania i adaptacji zabytkowych kopalń i sztolni, jaskiń i grot, piwnic i składów, podziemnych obiektów obronnych i komunikacyjnych, obiektów kultu religijnego i innych.

 

Polecamy także:

GÓRNICZE METODY RATOWANIA ZABYTKOWYCH DZIELNIC STAROMIEJSKICH
41.00