EXIT

 • Zobacz wszystkie | Strony: EXIT
 • BIOPOMIARY

  EXIT

  Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000

  TOM 2

  BIOPOMIARY

  pod red. Macieja Nałęcza

   

  W dziele przedstawiono stan światowej techniki w zakresie podstaw i zastosowań w medycynie różnych metod, urządzeń i systemów pomiarowych. Podano również przykłady własnych prac. Materiał zgrupowano w sześciu częściach. Część pierwsza jest poświęcona pomiarom temperatury i wielkości mechanicznych: ciśnienia i przepływów, w różnych obszarach ciała. W części drugiej omówiono podstawy i zastosowania medyczne metod ultradźwiękowych i akustycznych. Przedmiotem części trzeciej są pomiary elektrofizjologiczne i niektóre aspekty pomiarów biomagnetycznych i bioimpedancyjnych. Metodom i urządzeniom pomiarowy stężeń różnych substancji we krwi, moczu i innych płynach fizjologicznych oraz w gazach oddechowych jest poświęcona część czwarta. Część piąta obejmuje opis metod optoelektronicznych i ich zastosowań w diagnostyce medycznej. Ostatnia, szósta część, zawiera omówienie wybranych zagadnień systemowych, odnoszących się do globalnej oceny stanu organizmu oraz do zinformatyzowanych urządzeń pomiarowych. Książka może być pomocna dla studentów, pracowników naukowych i praktyków zainteresowanych diagnostyką medyczną.

  Towar niedostępny
  Cena:65.00»63.00
 • BIOSYSTEMY

  EXIT

  Maciej Nałęcz (red.)

   

   

  ISBN83-87674-84-2

  Warszawa 2005

  412 stron, 0,850 kg

   

   

  Tom 1 BIOSYSTEMY, 9-tomowej monografii "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000". W poszczególnych rozdziałach omówiono cele i metody badania biosystemów oraz aktualny stan wiedzy i wyniki prac własnych. Autorzy przekazali informacje o tym, w jaki sposób wyniki badań podstawowych systemów biologicznych wykorzystywane są w naukach medycznych w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Materiał zawarty w tomie BIOSYSTEMY obejmuje problematykę mechanizmów wybranych funkcji realizowanych przez układy: nerwowy, oddechowy, homeostazy i immunologiczny. Przedstawiono także problematykę dotyczącą mechanizmów przekazywania informacji i roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk elektrycznych zachodzących w komórkach i ich roli fizjologicznej. Książka może służyć jako podręcznik dla każdego czytelnika pragnącego pogłębić swoją wiedzę i poznać, na wybranych przykładach, wkład badań podstawowych w rozwiązywanie problemów praktycznych.

  Towar niedostępny
  Cena:63.00»60.00
 • CYFROWE PRZETWARZANIE OBRAZÓW

  EXIT

  Witold Malina, Maciej Smiatacz

  Problemy współczesnej nauki Teoria i zastosowania INFORMATYKA

   

   

  Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit 2008

  oprawa miękka, 232 strony, waga 0-1kg

  ISBN 978-83-60434-54-3

   

  Zagadnienia:

  proste przekształcenia obrazów, progowanie obrazów, filtry cyfrowe, algorytmy wykrywania krawędzi, metody szkieletyzacji,morfologia matematyczna w przetwarzaniu obrazów, transformacja Hougha, charakterystyki obrazu, algorytmy oparte na filtrach medianowych, ekstrakcja kolorów

  Towar niedostępny
  Cena:47.00
 • SIECI NEURONOWE

  EXIT

  Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000

  TOM 6

  SIECI NEURONOWE

  pod red. Macieja Nałęcza

   

  Celem książki jest zaznajomienie Czytelnika z aktualnym stanem i tendencjami rozwojowymi sieci neuronowych poprzez ukazanie osiągnięć naukowych w tym zakresie oraz rozlicznych zastosowań. W monografii przedstawiono podstawowe architektury oraz algorytmy uczenia sieci neuronowych. Podano sposoby ich projektowania oraz optymalizacji. Omówiono różne zastosowania, m.in. w zagadnieniach aproksymacji, modelowania i identyfikacji, przetwarzania i rozpoznawania obrazów oraz w medycynie i diagnostyce medycznej. Ponadto książka zawiera podstawowy zasób wiedzy o systemach rozmytych, algorytmach genetycznych i ewolucyjnych oraz metodach hybrydowych. Książka może być pomocna dla studentów, przedstawicieli nauki i inżynierów w takich dziedzinach, jak: informatyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, medycyna, elektronika, automatyka i robotyka, fizyka, ekonomia oraz matematyka stosowana. Materiał książki zawiera również najnowsze wyniki badań prezentowane podczas konferencji Neural Networks and Their Applications, organizowanych od 1994 roku przez Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych.

   

  Towar niedostępny
  Cena:65.00»63.00
 • SYSTEMY KOMPUTEROWE I TELEINFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

  EXIT

  Maciej Nałęcz (red.)

   

  oprawa twarda, 543str., waga 1kg

  ISBN 83-87674-48-6

  Tom SYSTEMY KOMPUTEROWE I TELEINFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA prezentuje 31 prac 48 autorów dotyczących aktualnych problemów komputeryzacji medycyny w szerokim zakresie z uwzględnieniem wykorzystania Internetu. Przedstawione wyniki badań naukowych oraz praktycznych wdrożeń odnoszą się głównie do diagnostyki, terapii, edukacji medycznej oraz administracji szpitalnej. Poświęcono w pracy wiele uwagi wykorzystaniu multimediów i wirtualnej rzeczywistości oraz odpowiednich narzędzi i metod w tworzeniu systemów medycznych. Uwzględniono również problemy standaryzacji zapisu i przesyłania danych medycznych. Ostatni rozdział monografii jest poświęcony współczesnym trendom w informatyce medycznej. Tom został przygotowany przy współpracy Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej, przy czym uwzględniono w nim najnowsze prace prezentowane na seminariach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo.

   

  Cena:60.00
 • SZTUCZNE SYSTEMY SKOJARZENIOWE I ASOCJACYJNA SZTUCZNA INTELIGENCJA

  EXIT

  Adrian Horzyk

   

  ISBN 978-83-7837-022-2

  Warszawa 2013, 277 str, waga 43g

   

   

  Cena:54.00
 • TEORIA AUTOMATÓW I JĘZYKÓW FORMALNYCH

  EXIT

  Maria Foryś, Wit Foryś

   

   

  Warszawa 2005

  106 str., 19g

  ISBN 83-87674-92-3

   

   

  Książka jest nowoczesnym wprowadzeniem do klasycznej już dzisiaj teorii, a znajomość podstawowych jej pojęć i własności stanowi kanon wykształcenia każdego informatyka. Prezentuje ona teorię języków formalnych w zakresie hierarchii Chomsky'ego wraz z odpowiednimi klasami gramatyk i automatów. Zawiera również rozdział poświęcony rozmaitościom języków i monoidów.

   

  Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków informatycznych i matematycznych uniwersytetów i uczelni technicznych, a także dla pracowników naukowych zajmujących się informatyką, matematyką, automatyką i lingwistyką matematyczną.

     Towar niedostępny
  Cena:29.50
 • Zobacz wszystkie | Strony: EXIT