Nauki techniczne

 • Zobacz wszystkie | Strony: NOWOŚĆI
 • MIEDŹ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA. MATERIAŁY – POWIERZCHNIE DOTYKOWE – APLIKACJE

  NOWOŚĆI

   

  MIEDŹ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA. MATERIAŁY – POWIERZCHNIE DOTYKOWE – APLIKACJE

   

  Monika Walkowicz

   

  typ publikacji: monografia

  ISBN: 978-83-8095-591-2

  format: B5

  oprawa: twarda

  liczba stron: 680

  rok wydania: 2018

  waga:1-2kg

   

  Monografia Miedź przeciwdrobnoustrojowa. Materiały – powierzchnie dotykowe – aplikacje stanowi wieloaspektowe opracowanie zagadnień związanych z praktycznym wdrożeniem i eksploatacją wyrobów z powierzchniami dotykowymi wykonanymi z miedzi lub jej stopów o immanentnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych w miejscach użyteczności publicznej, zwłaszcza jednostkach opieki zdrowotnej.

  Stanowi superpozycję analiz literaturowych oraz wyników badań doświadczalnych ukierunkowanych na problemy naukowe w ujęciu materiałowym (w zakresie optymalizacji właściwości stopów miedzi), mikrobiologicznym (pod kątem skuteczności eliminacji drobnoustrojów) i społecznym (z uwagi na problem zakażeń szpitalnych). Ich wybór podyktowany był najczęściej podnoszonymi w stosunku do miedzi przeciwdrobnoustrojowej kwestiami przez jej bezpośrednich użytkowników tj. mających z nimi codzienną styczność pacjentów i personel jednostek opieki zdrowotnej, technologów w zakładach metalurgiczno-przetwórczych miedzi, a także producentów, sprzedawców i klientów wyrobów gotowych z powierzchniami dotykowymi. W szczególności praca podejmuje:

  - problem utleniania, czyli korozji miedzi i jej stopów wywołanej kontaktem z potem rąk ludzkich oraz z powietrzem atmosferycznym i jej wpływ na efektywność metalu w eliminacji drobnoustrojów,

  - zagadnienie alergennego uwalniania niklu ze stopów miedzi zawierających ten pierwiastek z uwagi na niebezpieczeństwo wywoływania uczuleń skórnych na skutek kontaktu z powierzchniami dotykowymi,

  - tematykę obróbki mechanicznej materiałów na osnowie miedzi jako symulacji rysowania powierzchni metalu pod wpływem długoczasowej eksploatacji, głównie pod kątem jej wpływu na skuteczność przeciwbakteryjną,

  - problem kształtowania zwilżalności powierzchni miedzianych wyrobów przeciwdrobnoustrojowych i jej roli w mikrobiologicznych testach efektywności przeciwbakteryjnej,

  - zagadnienie stosowanych w polskich jednostkach opieki zdrowotnej środków dezynfekcyjnych i związany z nimi problem odporności korozyjnej stopów miedzi pozostających w kontakcie z różnymi substancjami czynnymi zawartymi w tych preparatach.

  Niezależnie od przedstawionych aspektów naukowych, oddawana do rąk Czytelnika praca ma charakter popularyzatorski, gdyż problem zagrożeń bakteriologicznych dotyczy wszystkich grup społecznych. Z tego powodu książka adresowana jest zarówno do studentów uczelni technicznych, medycznych i humanistycznych, ale również inżynierów, mikrobiologów, lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich osób związanych z branżą metalową i sektorem medycznym.

   

   

  Cena:80.00
 • GŁOWONOGI - MIĘCZAKI NIEZWYKŁE

  NOWOŚĆI

  Andrzej Samek

  typ publikacji: monografia
  ISBN: 978-83-7464-943-8
  format: A4
  oprawa: twarda
  liczba stron: 170
  rok wydania: 2020
  Publikacji poświęconych mięczakom na polskim rynku jest tylko kilkanaście, ale nawet wśród nich nie ma pozycji dotyczącej głowonogów. Monografia śp. Profesora Andrzeja Samka, będąca kompendium wiedzy o tej grupie zwierząt, zasługuje zatem na szczególną uwagę. Z książki dowiemy się nie tylko o miejscu głowonogów w systematyce mięczaków, o ich budowie, miejscu występowania, trybie życia i inteligencji, nie tylko poznamy ewolucję głowonogów od kambru po czasy współczesne czy "odkryjemy" wiele gatunków, których przeglądowi Autor poświęcił jeden z rozdziałów. Dowiemy się również, jak ewoluowała budowa muszli, jakie ona miała funkcje kiedyś, a jakie ma dzisiaj, na jakiej zasadzie działają ramiona i przyssawki u kałamarnic, ośmiornic i mątew, co to jest ruch odrzutowy w mechanice pływania, po co głowonogom chromatofory i narządy świetlne. Ze zdumieniem odkryjemy, że głowonogi jako jedyne mięczaki mają szkielet chrzęstny i potrafią "myśleć" (strategie polowań), a nawet "uczyć się" (ucieczka z zamkniętego słoja).
  "Wartością dodaną" tej znakomitej publikacji jest "aspekt inżynieryjny", wskazujący na związek budowy z funkcją, łączący wiedzę zoologiczną i techniczną, dzięki któremu w głowonogach dostrzeżemy "maszyny" wykonujące określone zadania.
  Uzupełnieniem wiedzy "biologicznej" są informacje o roli głowonogów w kulturze - legendy (m.in. mitologiczna walka Herkulesa z hydrą lerneńską, średniowieczne wyobrażenia krakenów), wizerunki głowonogów na wazach okresu minojskiego, rysunki Erika Warrena i Pierre'a Montforta, obecność głowonogów w literaturze ("Moby Dick" Hermana Melville'a, "20 000 mil podmorskiej żeglugi" Juliusza Verne'a, "Pracownicy morza" Victora Hugo).
  Książka jest wielofunkcyjna - można ją traktować zarówno jako podręcznik dla studentów biologii czy oceanografii, jak i opracowanie popularne, po które chętnie sięgnie amator pasjonat życia morskiego, a nawet miłośnik legend, mitów i sztuki.
  Swoją pracę Profesor Andrzej Samek bogato ilustrował własnoręcznie przygotowanymi rysunkami, z których część wykonał mieszaną techniką akwareli i gwaszu, a część piórkiem z wykorzystaniem pracochłonnego szrafu i kropkowania (charakterystycznych np. dla grafik w XIX-wiecznych atlasach zoologicznych i botanicznych). Przepiękne, precyzyjne i perfekcyjne ryciny autorstwa Pana Profesora podnoszą wartość publikacji, którą można traktować również jako album.

  Towar niedostępny
  Cena:30.00
 • GEOSTRADA SUDECKA - PRZEWODNIK GEOLOGICZNY TOM III

  NOWOŚĆI

  Jan Barmuta, Tomasz Bartuś (autor/redaktor), Sławomir Bębenek, Marek Doktor, Marek Łodziński (autor/redaktor), Wojciech Mastej (autor/redaktor), Jolanta Muszer
  typ publikacji: monografia
  ISBN: 978-83-66016-17-0
  format: B5
  oprawa: twarda
  liczba stron: 328
  rok wydania: 2019
  "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" jest trzytomową publikacją opisującą wybrane, interesujące pod względem geologicznym miejsca w Sudetach i na ich przedgórzu. Geostradą Sudecką nazywana jest trasa turystyczna biegnąca od Bogatyni na północnym zachodzie do czeskiej Opawy na południowym wschodzie. Tom III przewodnika geologicznego po trasie Geostrady Sudeckiej opisuje obszary kopuły orlicko-śnieżnickiej oraz Sudetów Wschodnich. Zaprezentowano w nim osiemnaście geostanowisk, których doboru dokonano optymalnie, z uwzględnieniem wielu czynników i uwarunkowań. Omówiono różnego rodzaju zjawiska geologiczne i formy morfologiczne, a także obszary dawnej i współczesnej eksploatacji kopalin oraz tereny użytkowania leczniczych wód mineralnych. Opisy poszczególnych jednostek geologicznych oraz geostanowisk są merytoryczne i niezwykle ciekawe. Przewodnik zawiera obszerny glosariusz, wyczerpującą bibliografię, a także przydatny indeks. Praca jest wyjątkowo bogato ilustrowana; zamieszczono w niej kilkaset figur, w tym oryginalne i wysokiej jakości fotografie. Do pracy dołączono obszerny glosariusz, który w przystępny sposób tłumaczy używane w publikacji terminy, załączniki zawierające legendę do map geologicznych oraz indeks map geologiczno-turystycznych i map obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej. Całość uzupełnia indeks haseł rzeczowych, geograficznych i osobowych bardzo ułatwiający "poruszanie się" po publikacji. Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno do profesjonalistów - geologów i geografów, jak i do studentów i pasjonatów geologii chcących poszerzyć wiedzę z zakresu nauk o Ziemi.

  Cena:90.00
 • GEOSTRADA SUDECKA - PRZEWODNIK GEOLOGICZNY TOM II

  NOWOŚĆI

  Tomasz Bartuś (autor/redaktor), Marek Łodziński (autor/redaktor), Wojciech Mastej (autor/redaktor), Jan Barmuta, Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Wojciech Mayer, Jolanta Muszer, Michał Stefaniuk
  typ publikacji: monografia
  ISBN: 978-83-66016-16-3
  format: B5
  oprawa: twarda
  liczba stron: 406
  rok wydania: 2019
  "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" jest trzytomową publikacją opisującą wybrane, interesujące pod względem geologicznym miejsca w Sudetach i na ich przedgórzu. Geostradą Sudecką nazywana jest trasa turystyczna biegnąca od Bogatyni na północnym zachodzie do czeskiej Opawy na południowym wschodzie. W tomie drugim przewodnika opisano dwa główne piętra strukturalne jednostki kaczawskiej, którymi są metamorfik kaczawski i synklinorium północnosudeckie, a także metamorfik Rudaw Janowickich oraz synklinorium śródsudeckie.
  W tomie drugim opisano siedemnaście geostanowisk określanych jako obiekty geoturystyczne, zlokalizowanych wzdłuż trasy Geostrady Zachodniosudeckiej i Środkowosudeckiej. Wybrane stanowiska są interesujące pod względem turystycznym, walorów estetycznych oraz wartości naukowej i edukacyjnej. Są nimi różnego rodzaju obiekty geologiczne (skałki bazaltowe, piaskowcowe, skalne grzyby), formy morfologiczne (odsłonięcia law poduszkowych, zlepieńców permskich, torfowiska), obszary dawnej i aktualnej eksploatacji kopalin (kamieniołomy: wapieni krystalicznych, melafirów, łupków pirytonośnych), a także ścieżki edukacyjne i trasy turystyczne. Opisy poszczególnych geostanowisk są merytoryczne, wszechstronne i wyczerpujące, poprzedzają je dokładne informacje dotyczące lokalizacji (dane geograficzne, administracyjne i geologiczne) oraz waloryzacji. Opisy obiektów geoturystycznych stanowią kompletną prezentację całokształtu wiedzy geologicznej na ich temat, popartą rzetelnymi danymi literaturowymi oraz informacjami z historii eksploatacji różnych surowców skalnych i mineralnych oraz ciekawostkami dotyczącymi lokalnej architektury, zabytkowych budowli oraz charakterystycznej dla danego obszaru roślinności.
  Bogata warstwa ilustracyjna, obejmująca mapy, profile i przekroje geologiczne, szkice topograficzne i sytuacyjne, a przede wszystkim ponad dwieście doskonałej jakości zdjęć, stanowi o wyjątkowości tej pracy, którą można traktować zarówno jako przewodnik turystyczny, jak i album. Do pracy dołączono obszerny glosariusz, który w przystępny sposób tłumaczy używane w publikacji terminy, załączniki zawierające legendę do map geologicznych oraz indeks map geologiczno-turystycznych i map obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej. Całość uzupełnia indeks haseł rzeczowych, geograficznych i osobowych bardzo ułatwiający "poruszanie się" po publikacji.
  Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno do profesjonalistów - geologów i geografów, jak i do studentów i pasjonatów geologii chcących poszerzyć wiedzę z zakresu nauk o Ziemi.

  Cena:90.00
 • GEOSTRADA SUDECKA - PRZEWODNIK GEOLOGICZNY TOM I

  NOWOŚĆI

  Jan Barmuta (autor/redaktor), Tomasz Bartuś (autor/redaktor), Marek Łodziński (autor/redaktor), Wojciech Mastej (autor/redaktor)

  GEOSTRADA SUDECKA - PRZEWODNIK GEOLOGICZNY
  TOM I

  typ publikacji: monografia
  ISBN: 978-83-66016-15-6
  format: B5
  oprawa: twarda
  liczba stron: 404
  rok wydania: 2019
  "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" jest trzytomową publikacją opisującą wybrane, interesujące pod względem geologicznym miejsca w Sudetach i na ich przedgórzu. Geostradą Sudecką nazywana jest trasa turystyczna biegnąca od Bogatyni na północnym zachodzie do czeskiej Opawy na południowym wschodzie. Opracowanie omawia poszczególne jednostki geologiczne, na których obszarze położone są przedstawiane stanowiska.
  W tomie I zaprezentowano osiem geostanowisk położonych na obszarach masywu łużyckiego, niecki żytawskiej oraz metamorfiku izerskiego. Wśród geostanowisk znalazły się obszary dawnej i współczesnej eksploatacji kopalin, zapory wodne oraz różnego rodzaju obiekty geologiczne i formy morfologiczne. W przewodniku w sposób ciekawy i kompetentny zaprezentowano historię i budowę geologiczną Sudetów oraz omawianych obszarów wraz z doskonałymi opisami poszczególnych geostanowisk.
  Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno do profesjonalistów - geologów i geografów, jak i do studentów oraz pasjonatów geologii chcących poszerzyć wiedzę z zakresu nauk o Ziemi. Bogaty materiał ilustracyjny, obejmujący mapy, profile i przekroje geologiczne, szkice topograficzne i sytuacyjne, a przede wszystkim doskonałej jakości zdjęcia, stanowi o wyjątkowości tej pracy, którą można traktować jako przewodnik turystyczny, ale także jako album i informator o miejscach występowania kolekcjonerskich odmian minerałów, skał i skamieniałości. Do pracy dołączono obszerny glosariusz, który w przystępny sposób tłumaczy używane w publikacji terminy, załączniki zawierające legendę do map geologicznych oraz indeks map geologiczno-turystycznych i map obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej. Całość uzupełnia bibliografia i indeks haseł rzeczowych, geograficznych oraz osobowych bardzo ułatwiający korzystanie z publikacji.

  Cena:90.00
 • Introducing to Data Mining

  Nauki techniczne

  Oleksandr Petrov, Oleksandr Shumeyko, Beata Basiura, Anton Petrov

  ISBN: 978-83-66364-25-7
  format: B5
  oprawa: miękka
  liczba stron: 364
  rok wydania: 2019

  waga:1-2kg

  Monografia dotyczy możliwości wykorzystania algorytmów, głównie z zakresu Data Mining, w dziedzinie przetwarzania informacji, które jest obecnie najważniejszą metodą zdobywania wiedzy. Do opracowania dołączono płytę z programami i materiałami szkoleniowymi uzupełniającymi treści wybranych rozdziałów.

 • Podstawy geoinżynierii

  Nauki techniczne

  Andrzej Gonet, Stanisław Stryczek

   

  100Lat AGH

  ISBN: 978-83-66364-45-5
  format: B5
  oprawa: twarda
  liczba stron: 422
  wydanie: 1
  rok wydania: 2020

  waga: 1-2kg

  Tytuł i rozległość tematyczna podręcznika wiążą się z [...] potrzebą dotarcia do uaktualnionej wiedzy geoinżynieryjnej w zakresie polepszania właściwości podłoża budowlanego, tj. wzmocnienia, stabilizacji i uszczelnienia ośrodka gruntowego oraz masywu skalnego odpowiednimi metodami i technologiami. Do tej pory na polskim rynku wydawniczym brak było takiej zwartej pozycji o szerokim zakresie i aktualnej, odnoszącej się do systematycznego przeglądu metod, materiałów, technologii oraz technik geoinżynieryjnych. Monografia skierowana jest do szerokiego grona pracowników naukowych, specjalistów projektantów, inwestorów i przyszłych adeptów geoinżynierii studiujących trudną geotechniczną sztukę inżynierską i naukową.

  Fragment recenzji prof. dr. hab. inż. Macieja Kumora

  Towar niedostępny
  Cena:41.00
 • Liniowe obwody elektryczne Od teorii grafów do obwodów trójfazowych

  Nauki techniczne

  Przemysław Syrek

   

   

  100lecie AGH

  Kraków 2019

  oprawa twarda, 560 stron, waga: 2kg

  ISBN:978-83-66016-48-4

   

  Teoria obwodów jest bardzo obszernym przedmiotem; podręcznik przedstawia tylko jej wybrane aspekty i ma na celu zapoznanie Czytelnika, w początkowej części, z przykładami rozwiązań prostych zagadnień, aby w końcowej części wprowadzić w temat układów trójfazowych. Pozwoli to na kontynuowanie nauki elektrotechniki i zgłębianie przedmiotów związanych z analizą sieci elektroenergetycznych oraz maszynami elektrycznymi. Podręcznik ma służyć przede wszystkim do ćwiczeń audytoryjnych oraz do samodzielnego rozwiązywania zadań, stąd każdy rozdział oprócz przykładów z rozwiązaniami zawiera zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania. Materiał zawarty w książce może służyć także jako uzupełnienie wykładów dla studentów kierunków nieelektrycznych. Kolejne rozdziały podręcznika można pogrupować w cztery części. Pierwsza poświęcona jest opisowi obwodów prowadzącemu do formułowania stosownych układów równań. W drugiej części przedstawiono wybrane metody analizy obwodu. Trzecia część dotyczy obwodów prądu przemiennego; została tam zaprezentowana tzw. metoda symboliczna, omówiono zjawisko rezonansu w obwodach elektrycznych, a także wprowadzono obwody ze sprzężeniami magnetycznymi. W ostatniej części przedstawiono wybrane aspekty analizy układów trójfazowych oraz zamieszczono dodatek poświęcony analizie obwodów za pomocą środowiska MatLab (fragment wstępu).

  Towar niedostępny
  Cena:60.00»0.00
 • Wybrane zastosowania metod ilościowych w ekonomii i finansach

  NOWOŚĆI

  Beata Basiura, Henryk Gurgul (autor/redaktor), Marcin Suder, Milena Suliga, Jacek Wolak, Tomasz Wójtowicz

   

  typ publikacji: monografia
  ISBN: 978-83-66364-54-7
  format: B5
  oprawa: miękka
  liczba stron: 138
  rok wydania: 2020

  waga: 0-0,5kg

  Ekonomia jest obecna w Akademii Górniczo-Hutniczej niemal od początku istnienia Uczelni. Niedługo po II wojnie światowej powstały w AGH wyodrębnione jednostki naukowe, które w nazwie nawiązywały do ekonomii, takie jak np. Katedra Ekonomii Politycznej utworzona w 1952 roku. Znaczna część pracowników obecnego Wydziału Zarządzania AGH zajmuje się badaniami w dyscyplinie ekonomia i finanse. Większość pracowników naukowych na Wydziale reprezentujących ten podstawowy nurt badań nauk ekonomicznych wykorzystuje w swoich dociekaniach metody ilościowe, a także komputerowe metody obliczeń. Niniejsza monografia zawiera rozdziały o zróżnicowanej tematyce. Jednak wspólną ich cechą jest to, że wykorzystywane są w prezentowanych badaniach ekonomicznych mniej lub bardziej zaawansowane metody ilościowe.

  Cena:20.00
 • Sekretne życie lodowców

  NOWOŚĆI

  Przemysław Wachniew, Edyta Łokas, Krzysztof Zawierucha

  typ publikacji: monografia
  ISBN: 978-83-66364-23-3
  format: A5
  oprawa: miękka
  liczba stron: 70
  rok wydania: 2020

  waga:0-0,5kg

   

  Trzynasta książeczka z serii "Nauka dla Ciekawych" poświęcona jest lodowcom. Opracowanie powstało w celu krótkiego przedstawienia obecnego stanu wiedzy na temat genezy, własciwości i środowiskowego znaczenia kriokonitu. Ten osobliwy twór natury spotykany jest na lodowcach w wielu częściach świata, autorzy jednak udali się na poszukiwania go do Arktyki, na wyspę Spitsbergen, bedącą obiektem badań polskich naukowców od czasu narodowej wyprawy kierowanej przez geologa profesora Stanisława Siedleckiego, która w latach 1956-1957 założyła Polską Stację Polarną w Zatoce Białego Niedźwiedzia u wylotu fiordu Hornsund w południowo-zachodniej części wyspy.

  Cena:15.00
 • Onomastyczna analiza dyskursu

  NOWOŚĆI

  Mariusz Rutkowski, Katarzyna Skowronek

   

  typ publikacji: monografia
  ISBN: 978-83-66364-22-6
  format: B5
  oprawa: twarda
  liczba stron: 148
  wydanie: 1
  rok wydania: 2020

  waga: 0-0,5kg

   

  Czym się różni Jan Paweł II od Karola Wojtyły? Co dla współczesnych Polaków znaczy Smoleńsk, co przywodzi na myśl twarz Kim Kardashian i skąd właściwie się wziął Hans Timmermans? Takie i podobne pytania stanowią przedmiot dociekań dwojga językoznawców, Mariusza Rutkowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Katarzyny Skowronek z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy próbują zmierzyć się z istotą nazw własnych wplecionych w strukturę tekstu i dyskursu.
  Ta książka stanowi zwieńczenie ich kilkunastoletnich badań. Autorzy prezentują w niej zwarty, spójny i udokumentowany licznymi przykładami pogląd na temat funkcji nazw w dyskursie. Twierdzą oni mianowicie, że wgląd w nazewnictwo określonego zbioru tekstów odsłania nierzadko ukryte i nie zawsze uświadamiane systemy wartości, ideologie, przekonania i grupowe stereotypy, tak istotne dla całej sfery publicznej, nie tylko w Polsce. Jest to jednocześnie prezentacja oryginalnej metody interpretacji współczesnych przekazów kulturowych - onomastycznej analizy dyskursu. Sytuuje się ona na styku onomastyki, lingwistyki kulturowej, nauk o komunikacji, tekstologii i krytycznej analizy dyskursu. Przedstawiając konkretne przykłady, pochodzące z różnych odmian polskiego dyskursu publicznego (np. politycznego czy marketingowego), autorzy zarówno kreślą teoretyczne założenia tej metody, jak i pokazują możliwości jej praktycznego zastosowania. Udowadniają, że nazwy własne mają istotne własności perswazyjne i sprawcze.

  Cena:15.00
 • Wprowadzenie do komputerowych obliczeń i symulacji pracy systemów energetycznych w programie STEAG Ebsilon Professional

  NOWOŚĆI

  Paweł Madejski, Piotr Żymełka

   

   

  ISBN: 978-83-66364-70-7

  oprawa miękka, B5, 155 stron, waga:0.5 - 1kg

  Kraków, 2020

   

  Niniejsza książka ma na celu wprowadzenie czytelnika w tematykę modelowania komputerowego oraz przeprowadzania symulacji pracy systemów energetycznych z wykorzystaniem oprogramowania Ebsilon Professional firmy Steag. W publikacji znalazło się miejsce zarówno dla teorii, jak i praktycznych ćwiczeńz zakresu przeprowadzania symulacji pracy systemów energetycznych  bazujących na technologiach parowych oraz gazowo-parowych.

  Cena:20.00
 • ELEKTROKARDIOGRAFIA DLA INFORMATYKA-PRAKTYKA

  Nauki techniczne

  Piotr Augustyniak

  Elektrokardiografia dla Infromatyka - Praktyka

   

   

  Kraków 2011

  oprawa miękka

  ISBN978-83-932168-1-9

  waga:0,6kg

  Cena:42.00
 • Górniczo-geotechniczne metody adaptacji i rekonstrukcji zabytkowych podziemi

  Nauki techniczne

   

  zapytaj o cenę
 • GLOSARIUSZ MINERAŁÓW Nazwy polskie i angielskie właściwości etymologia płyta CD

  Nauki o Ziemi

  Andrzej Manecki, Marek Łodziński, Janina Wrzak

   

  oprawa miękka, 404 strony

  waga: 0,5-2kg

  ISBN: 978-83-933330-0-4

  MINERALPRESS KRAKÓW 2011

   

  Glosariusz z płytą CD

  alfabetyczny wykaz polskich nazw minerałów, odpowiedniki angielskie, układ krystalograficzny, wzór chemiczny, właściwości fizyczne, rok odkrycia, etymologia

  alfabetyczny wykaz angielskich nazw minerałów, odpowiedniki polskie

   

  zapytaj o cenę
 • METEORYTYKA z elementami planetologii

  Nauki o Ziemi

  Andrzej Manecki

   

   

  oprawa miękka, 178 stron

  waga: 0,5 - 2kg

  ISBN: 978-83-933330-4-2

  MINERALPRESS KRAKÓW

   

  Glosariusz

  zapytaj o cenę
 • MINERALOGIA SZCZEGÓŁOWA Rozpoznanie, występowanie, znaczenie minerałów

  NOWOŚĆI

  Andrzej Manecki

   

   

  Oprawa twarda

  367 stron, 1200g

  ISBN:978-83-933330-5-9

  MINERALPRESS KRAKÓW 2019

  Książka dedykowana jest tym, których praca obejmuje zagadnienia związane z naukami z zakresu geologii, mineralogii, petrologii, mineralogii planetarnej, geochemii, inżynierii mineralnej, mineralogii środowiska, geologii złóż, wiertictwa, górnictwa, przróbki i wzbogacania surowców mineralnych, gleboznawstwa, geologii i gegrafii gospodarczej, ceramiki, metalurgii a także kolekcjonerom minerałów i meteorytów.

  zapytaj o cenę
 • ALICJA W KRAINIE PRZYSZŁOŚCI, CZYLI JAK DZIAŁA SZTUCZNA INTELIGENCJA

  NOWOŚĆI

  Maria Mazurek, Ryszard Tadeusiewicz, Marcin Wierzchowski

   

  Wydawnictwo Mando

  Rok wydania 2019 Grudzień

  Oprawa twarda

  88 stron

  ISBN: 978-83-277-1694-1

  Cena:39.90
 • KRÓTKA HISTORIA INFORMATYKI

  NOWOŚĆI

  Ryszard Tadeusiewicz

  Wydawnictwo:RM

  Rok wydania: 2019

  Oprawwa miękka

  Liczba stron: 272

  ISBN: 978-83-8151190-2

  Waga: 0.5kg  Cena:34.99
 • ODPADY NIEBEZPIECZNE Przepisy i codzienność

  NOWOŚĆI

  Wiktoria Sobczyk

  PRZEPISY I CODZIENNOŚĆ

   

  typ publikacji: monografia
  ISBN: 978-83-66364-05-9
  format: B5
  oprawa: twarda
  liczba stron: 256
  rok wydania: 2019

  waga: 0,5-2kg

  Cena:25.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: NOWOŚĆI