Nauki techniczne

 • Zobacz wszystkie | Strony: Nauki techniczne
 • SMOKI, ŻAGLOWCE I NAPISY NA MURACH FELIETONY O AGH I OKOLICACH

  NOWOŚĆI

  Ewa Elżbieta Nowakowska

  SMOKI, ŻAGLOWCE I NAPISY NA MURACH

  FELIETONY O AGH I OKOLICACH

   

   

  typ publikacji: monografia

  ISBN: 978-83 66016-57-6

  format: B5

  oprawa: miękka

  rok wydania: 2019


  Co łączy Staszica z Leśmianem, a ulicę Pomorską z morzem? Czy na Kawiorach jadało się kawior, a ulica Gramatyka jest niegramatyczna? Jakie znaczenie mają litery "NA" na murach? Który amerykański poeta pisał wiersze o parku Jordana? Co pierwotnie miało się znajdować na dachu gmachu A-0? Gdzie mieszkał jeden z założycieli AGH? Czy w średniowieczu wykładano górnictwo? Ile smoków w okolicy naszej uczelni mogą znaleźć geolodzy? Jaki jest związek Ewangelii z metalurgią? Gdzie w pobliżu AGH mieszkali Żydzi i Romowie? Co uprawiano przy ulicy Ogrodniczek?
  Na te i na inne pytania odpowiada zbiór felietonów Ewy Elżbiety Nowakowskiej, wykładowczyni języka angielskiego w Studium Języków Obcych, ale także nagradzanej poetki i tłumaczki, w tym roku obchodzącej dwudziestolecie debiutu książkowego.

   

  Co łączy Staszica z Leśmianem, a ulicę Pomorską z morzem? Czy na Kawiorach jadało się kawior, a ulica Gramatyka jest niegramatyczna? Jakie znaczenie mają litery "NA" na murach? Który amerykański poeta pisał wiersze o parku Jordana? Co pierwotnie miało się znajdować na dachu gmachu A-0? Gdzie mieszkał jeden z założycieli AGH? Czy w średniowieczu wykładano górnictwo? Ile smoków w okolicy naszej uczelni mogą znaleźć geolodzy? Jaki jest związek Ewangelii z metalurgią? Gdzie w pobliżu AGH mieszkali Żydzi i Romowie? Co uprawiano przy ulicy Ogrodniczek?

  Na te i na inne pytania odpowiada zbiór felietonów Ewy Elżbiety Nowakowskiej, wykładowczyni języka angielskiego w Studium Języków Obcych, ale także nagradzanej poetki i tłumaczki, w tym roku obchodzącej dwudziestolecie debiutu książkowego.

  Cena:25.00
 • ENGLISH FOR FERROUS METALLURGY ABC GUIDE FOR PROFESSIONALS

  NOWOŚĆI

  Barbara Różańska
  English for ferrous metallurgy ABC guide for professionals

   

  typ publikacji: podręcznik
  ISBN: 978-83-66016-84-2
  format: A4
  oprawa: miękka
  liczba stron: 136
  rok wydania: 2019
  Praca została przygotowana z myślą o czytelnikach zainteresowanych tematem metali żelaznych, zwłaszcza studentów metalurgii. Wieloletnie doświadczenie autorki jako nauczyciela specjalistycznej odmiany języka angielskiego w dziedzinie metalurgii, a także znajomość programu studiów oraz oczekiwań studentów pozwoliły opracować podręcznik pomocny w nauczaniu fachowego języka angielskiego jako obcego.
  Materiał publikacji został dostosowany do programu studiów z dziedziny metalurgii, wprowadza w tematykę metali żelaznych, z uwzględnieniem ich rodzaju, cech, zastosowań i procesu obróbki. Każde prezentowane zagadnienie podane jest w formie źródłowego tekstu z literatury fachowej, po którym następują ćwiczenia utrwalające wprowadzoną terminologię. Najczęściej są to ćwiczenia kładące nacisk na słownictwo, chociaż są również takie, które polegają na łączeniu wyrazów i fraz w struktury zdaniowe lub na tłumaczeniu tekstu, zwykle na język angielski, a także na tłumaczeniu wyrazów z podaniem ich naturalnych kontekstów.

  Cena:30.00
 • PODSTAWY METROLOGII ELEKTRYCZNEJ

  NOWOŚĆI

  Ryszard Sroka, Andrzej Zatorski

  ISBN: 978-83-66016-33-0
  format: B5
  oprawa: miękka
  liczba stron: 432, waga:1-2kg
  rok wydania: 2018
  Skrypt stanowi pomoc przede wszystkim w dydaktyce przedmiotów metrologicznych realizowanej na wielu kierunkach studiów. Szeroki zakres merytoryczny pytań umieszczonych w podręczniku powoduje, że może on być także przydatny dla dużego grona odbiorców, tj. zarówno nauczycieli akademickich, jak też studentów różnych stopni i kierunków studiów technicznych. Skorzystać z niego mogą również pracownicy laboratoriów pomiarowych, a także wszyscy pracownicy, którzy w swojej działalności naukowej wykonują eksperymenty pomiarowe.

  Cena:41.00
 • ROZPRAWY I MONOGRAFIE NR 178

  Nauki techniczne

  Adam Hołda

   

  Analityczne i numeryczne wyznaczanie rozkładu źródeł entropii w elektrolizerze aluminium typu Soderberga

   

   

  AGH Kraków 2008

  ISSN 0867-6631

  Oprawa miękka, 111 stron, waga: 0-1 kg

  Cena:15.00
 • ROZPRAWY MONOGRAFIE NR 171

  Nauki techniczne

  Marek Cała

   

  Numeryczne metody analizy stateczności zboczy

   

   

  AGH Kraków 2007

  oprawa miękka, 164 strony, waga: 0-1kg

  ISSN 0867-6631

  Cena:15.00
 • ZARYS TEORII STEROWANIA

  NOWOŚĆI

  Wojciech Mitkowski

  ZARYS TEORII STEROWANIA

   

   

  ponad 2kg

  typ publikacji: monografia
  ISBN: 978-83-7464-937-7
  format: B5
  oprawa: twarda
  liczba stron: 900
  rok wydania: 2018

   

  Książka składa się z ośmiu rozdziałów, w których kolejno są omawiane: wiadomości podstawowe dotyczące różnych metod i pojęć matematycznych; teoria układów statycznych; teoria układów dynamicznych; teoria stabilności układów dynamicznych; problemy sterowalności; problemy obserwowalności; zagadnienia stabilizowalności; wybrane zagadnienia optymalizacji i sterowania optymalnego. Na zakończenie przedstawiono wykaz literatury oraz indeks nazw (z wybranymi nazwiskami).

  Cena:80.00
 • BILA

  Nauki matematyczne

   

  Seria Biblioteczka Opracowań Matematycznych jest skierowana głównie do studentów studiów dziennych i zaocznych kierunków technicznych i ekonomicznych.

  Wydawnictwo Bila

 • TEORIA AUTOMATÓW I JĘZYKÓW FORMALNYCH

  EXIT

  Maria Foryś, Wit Foryś

   

   

  Warszawa 2005

  106 str., 19g

  ISBN 83-87674-92-3

   

   

  Książka jest nowoczesnym wprowadzeniem do klasycznej już dzisiaj teorii, a znajomość podstawowych jej pojęć i własności stanowi kanon wykształcenia każdego informatyka. Prezentuje ona teorię języków formalnych w zakresie hierarchii Chomsky'ego wraz z odpowiednimi klasami gramatyk i automatów. Zawiera również rozdział poświęcony rozmaitościom języków i monoidów.

   

  Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków informatycznych i matematycznych uniwersytetów i uczelni technicznych, a także dla pracowników naukowych zajmujących się informatyką, matematyką, automatyką i lingwistyką matematyczną.

     Cena:29.50
 • SZTUCZNE SYSTEMY SKOJARZENIOWE I ASOCJACYJNA SZTUCZNA INTELIGENCJA

  EXIT

  Adrian Horzyk

   

  ISBN 978-83-7837-022-2

  Warszawa 2013, 277 str, waga 43g

   

   

  Cena:54.00
 • BIOSYSTEMY

  EXIT

  Maciej Nałęcz (red.)

   

   

  ISBN83-87674-84-2

  Warszawa 2005

  412 stron, 0,850 kg

   

   

  Tom 1 BIOSYSTEMY, 9-tomowej monografii "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000". W poszczególnych rozdziałach omówiono cele i metody badania biosystemów oraz aktualny stan wiedzy i wyniki prac własnych. Autorzy przekazali informacje o tym, w jaki sposób wyniki badań podstawowych systemów biologicznych wykorzystywane są w naukach medycznych w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Materiał zawarty w tomie BIOSYSTEMY obejmuje problematykę mechanizmów wybranych funkcji realizowanych przez układy: nerwowy, oddechowy, homeostazy i immunologiczny. Przedstawiono także problematykę dotyczącą mechanizmów przekazywania informacji i roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk elektrycznych zachodzących w komórkach i ich roli fizjologicznej. Książka może służyć jako podręcznik dla każdego czytelnika pragnącego pogłębić swoją wiedzę i poznać, na wybranych przykładach, wkład badań podstawowych w rozwiązywanie problemów praktycznych.

  Cena:63.00»60.00
 • SYSTEMY KOMPUTEROWE I TELEINFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

  EXIT

  Maciej Nałęcz (red.)

   

  oprawa twarda, 543str., waga 1kg

  ISBN 83-87674-48-6

  Tom SYSTEMY KOMPUTEROWE I TELEINFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA prezentuje 31 prac 48 autorów dotyczących aktualnych problemów komputeryzacji medycyny w szerokim zakresie z uwzględnieniem wykorzystania Internetu. Przedstawione wyniki badań naukowych oraz praktycznych wdrożeń odnoszą się głównie do diagnostyki, terapii, edukacji medycznej oraz administracji szpitalnej. Poświęcono w pracy wiele uwagi wykorzystaniu multimediów i wirtualnej rzeczywistości oraz odpowiednich narzędzi i metod w tworzeniu systemów medycznych. Uwzględniono również problemy standaryzacji zapisu i przesyłania danych medycznych. Ostatni rozdział monografii jest poświęcony współczesnym trendom w informatyce medycznej. Tom został przygotowany przy współpracy Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej, przy czym uwzględniono w nim najnowsze prace prezentowane na seminariach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo.

   

  Cena:60.00
 • CYFROWE PRZETWARZANIE OBRAZÓW

  EXIT

  Witold Malina, Maciej Smiatacz

  Problemy współczesnej nauki Teoria i zastosowania INFORMATYKA

   

   

  Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit 2008

  oprawa miękka, 232 strony, waga 0-1kg

  ISBN 978-83-60434-54-3

   

  Zagadnienia:

  proste przekształcenia obrazów, progowanie obrazów, filtry cyfrowe, algorytmy wykrywania krawędzi, metody szkieletyzacji,morfologia matematyczna w przetwarzaniu obrazów, transformacja Hougha, charakterystyki obrazu, algorytmy oparte na filtrach medianowych, ekstrakcja kolorów

  Cena:47.00
 • EVERYDAY IDIOMS IN WORKPLACE CONTEXTS A THEMATIC DICTIONARY WITH LEXICAL EXERCISES

  NOWOŚĆI

  Katarzyna Starykiewicz

     Idiomy, przysłowia i wyrażenia językowe stanowią istotny element współczesnego języka angielskiego, zarówno pisanego, jak i mówionego. Stanowią zarazem jeden z trudniejszych elementów języka, ponieważ nie są przetłumaczalne dosłownie i dlatego wymagają nie tylko opanowania pamięciowego, ale przede wszystkim wyczucia ich zastosowania w odpowiednim kontekście. Wprowadzenie idiomów i związków frazeologicznych do języka, ożywia go i zbliża do języka naturalnego używanego przez native speakerów. Dobra znajomość idiomów pozwala uniknąć nieporozumień i dwuznaczności w istotny sposób utrudniających komunikację w środowisku międzynarodowym (...)

  Cena:31.00
 • EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE WYDOBYCIA I WZBOGACANIA RUD

  PRZECENA

  Stanisław Downorowicz(redaktor)

   

  Polsko-rosyjska wersja

  Towarzystwo Konsultantów Polskich, Oddział Lublin, 2008 r.

  ISBN 978-83-927557-0-8

  oprawa miękka, 926stron, waga 1-2kg

   

  Materiały wybrane I-VII Forum Wschód-Zachód

  "Nowe technologie w górnictwie i wzbogacaniu rud" (2001-8)

  Lublin-St.Petersburg-Wieliczka

   

  Zagadnienia:

  Geologia, hydrogeologia, zasoby surowców mineralnych.

  - Problemy racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody i drogi ich rozwiązania

  - Problemy hydrogeologiczne polskiego górnictwa rud miedzi

  - Problemy hydrogeologiczne budowy, eksploatacji i likwidacji kopalni rudy miedzi "Konrad"

  - Zagospodarowanie zasolonych wód złożowych w głębokich odwiertach

  - Geostatyka górnicza i jej możliwości

  Górnictwo:

  - Rozwój systemów eksploatacji złoża rud miedzi

  - Konstrukcje ochronne operatora - analiza stanu dotychczasowego oraz kierunki rozwoju

  - Stały poziom zysku zakładu górniczego stymulatorem optymalnego wykorzystania złoża rudy

  - Rozwój technologii procesu kotwienia wyrobisk górniczych w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

  Wzbogacanie rud, metalurgia.

  Gospodarka wodna, hydrotransport, gospodarka odpadami, składowiska.

   

   

  Cena:45.00»35.00
 • SIECI NEURONOWE

  EXIT

  Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000

  TOM 6

  SIECI NEURONOWE

  pod red. Macieja Nałęcza

   

  Celem książki jest zaznajomienie Czytelnika z aktualnym stanem i tendencjami rozwojowymi sieci neuronowych poprzez ukazanie osiągnięć naukowych w tym zakresie oraz rozlicznych zastosowań. W monografii przedstawiono podstawowe architektury oraz algorytmy uczenia sieci neuronowych. Podano sposoby ich projektowania oraz optymalizacji. Omówiono różne zastosowania, m.in. w zagadnieniach aproksymacji, modelowania i identyfikacji, przetwarzania i rozpoznawania obrazów oraz w medycynie i diagnostyce medycznej. Ponadto książka zawiera podstawowy zasób wiedzy o systemach rozmytych, algorytmach genetycznych i ewolucyjnych oraz metodach hybrydowych. Książka może być pomocna dla studentów, przedstawicieli nauki i inżynierów w takich dziedzinach, jak: informatyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, medycyna, elektronika, automatyka i robotyka, fizyka, ekonomia oraz matematyka stosowana. Materiał książki zawiera również najnowsze wyniki badań prezentowane podczas konferencji Neural Networks and Their Applications, organizowanych od 1994 roku przez Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych.

   

  Towar niedostępny
  Cena:65.00»63.00
 • BIOPOMIARY

  EXIT

  Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000

  TOM 2

  BIOPOMIARY

  pod red. Macieja Nałęcza

   

  W dziele przedstawiono stan światowej techniki w zakresie podstaw i zastosowań w medycynie różnych metod, urządzeń i systemów pomiarowych. Podano również przykłady własnych prac. Materiał zgrupowano w sześciu częściach. Część pierwsza jest poświęcona pomiarom temperatury i wielkości mechanicznych: ciśnienia i przepływów, w różnych obszarach ciała. W części drugiej omówiono podstawy i zastosowania medyczne metod ultradźwiękowych i akustycznych. Przedmiotem części trzeciej są pomiary elektrofizjologiczne i niektóre aspekty pomiarów biomagnetycznych i bioimpedancyjnych. Metodom i urządzeniom pomiarowy stężeń różnych substancji we krwi, moczu i innych płynach fizjologicznych oraz w gazach oddechowych jest poświęcona część czwarta. Część piąta obejmuje opis metod optoelektronicznych i ich zastosowań w diagnostyce medycznej. Ostatnia, szósta część, zawiera omówienie wybranych zagadnień systemowych, odnoszących się do globalnej oceny stanu organizmu oraz do zinformatyzowanych urządzeń pomiarowych. Książka może być pomocna dla studentów, pracowników naukowych i praktyków zainteresowanych diagnostyką medyczną.

  Cena:65.00»63.00
 • TECHNOLOGIA CIECZY WIERTNICZYCH

  NOWOŚĆI

  Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Mirosław Rzyczniak

   

   

  typ publikacji: podręcznik
  ISBN: 978-83-66016-29-3
  format: B5
  oprawa: twarda
  liczba stron: 300
  rok wydania: 2018

  Cena:35.00
 • PRZEWODNIK DO GEOINŻYNIERSKICH BADAŃ HYDRAULICZNYCH

  Nauki techniczne

  Grzegorz Galiniak, Karolina Kaznowska-Opala, Katarzyna Pawlecka, Krzysztof Polak (autor/redaktor), Kazimierz Różkowski, Mateusz Sikora

   

  Wydawnictwa AGH, 2014

  SU1733

  ISBN 978-83-7464-696-3

  Oprawa miękka, waga 0-1kg, 131stron

   

  Skrypt przygotowany został jako poradnik metodyczny do badań laboratoryjnych oraz polowych z zakresu hydrauliki podziemnej i przemysłowej oraz hydrologii. Skierowany jest głównie do studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie realizujących zajęcia laboratoryjne w Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej. W książce mówiono w sposób kompleksowy całość zagadnień związanych z własnościami hydrogeologicznymi i hydraulicznymi ośrodka wodonośnego, technicznym stanem studni wierconych, ich wyposażeniem w postaci głębinowego agregatu pompowego, hydraulicznych parametrów instalacji przesyłowej, a także skutków pracy ujęcia dla elementu środowiska naturalnego, jakim jest ośrodek wodonośny.

  Cena:15.00
 • WYZNACZANIE SIŁ TNĄCYCH I MOMENTÓW ZGINAJĄCYCH W BELKACH

  Nauki techniczne

  Zdzisław Iwulski, Robert Klisowski

   

  Zbiór zadań z rozwiązaniami, Wydanie III

   

  Wydawnictwa AGH, 2010

  SU1721

  ISBN 978-83-7464-352-8

  Waga 0-1kg, oprawa miękka, 210 stron

   

  Skrypt przeznaczony jest dla studentów, którzy w ramach przedmiotu wytrzymałość materiałów pragną pogłębić swoje umiejętności wyznaczania momentów gnących  i sił tnących w belkach. Przedstawiono w nim tok postępowania przy rozwiązywaniu zadań, każde zadanie zilustrowane jest rysunkiem.

  Cena:22.00
 • STATYKA I STEREOMECHANIKA W ZADANIACH Zadania z rozwiązaniami Wydanie III

  Nauki techniczne

  Zdzisław Iwulski, Robert Klisowski

   

   

  Skrypt Uczelniany 1714

  ISSN 0239-6114

  ISBN 978-83-7464-292-7

  Wydawnictwa AGH 2010

  213 stron, oprawa miękka, waga 0-1kg

   

  Zbiór zadań przeznaczony jest dla studentów kierunku geologia i górnictwo, jednak może być przydatny również studentom, w których programie studiów znajdują się elementy mechaniki oraz wytrzymałości materiałów. Skrypt podzielony został na dwie części. Część I. obejmuje zagadnienia rachunku wektorowego, analizy równowagi zbieżnego oraz dowolnego układu sił, tarcia i obliczania środków ciężkości. Część II. zawiera zagadnienia z zakresu analizy stanu naprężenia i odkształceń, przypadki ściskania, ściągania, rozciągania i zginania oraz obliczenia geometrycznych charakterystyk przekrojów

  Cena:22.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: Nauki techniczne