NOWOŚĆI

 • Zobacz wszystkie | Strony: NOWOŚĆI
 • *ZARYS TEORII STEROWANIA -NOWOŚĆ

  NOWOŚĆI

  Wojciech Mitkowski

  ZARYS TEORII STEROWANIA

   

   

  ponad 2kg

  typ publikacji: monografia
  ISBN: 978-83-7464-937-7
  format: B5
  oprawa: twarda
  liczba stron: 900
  rok wydania: 2018

   

  Książka składa się z ośmiu rozdziałów, w których kolejno są omawiane: wiadomości podstawowe dotyczące różnych metod i pojęć matematycznych; teoria układów statycznych; teoria układów dynamicznych; teoria stabilności układów dynamicznych; problemy sterowalności; problemy obserwowalności; zagadnienia stabilizowalności; wybrane zagadnienia optymalizacji i sterowania optymalnego. Na zakończenie przedstawiono wykaz literatury oraz indeks nazw (z wybranymi nazwiskami).

  Cena:80.00
 • EKONOMIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW TECHNICZNYCH

  NOWOŚĆI

  Marta Czyż (redaktor)

   

   

  Publikacja syntetycznie ujmuje najważniejsze zagadnienia współczesnej ekonomii. Część poświęcona mikroekonomii przedstawia genezę, kluczowe pojęcia ekonomii, istotę gospodarki towarowo-pieniężnej, teorię i analizę rynku, teorię zachowania konsumenta i producenta, teorię kosztów produkcji oraz znaczenie rynku finansowego w gospodarce rynkowej. Z kolei część poświęcona makroekonomii przybliża zagadnienia związane z rachunkiem dochodu narodowego, systemem bankowym współczesnej gospodarki, polityką pieniężną i fiskalną, czynnikami koniunktury gospodarczej, a także omawia problem bezrobocia i inflacji oraz problem wzrostu i rozwoju gospodarczego (w tym rozwoju zrównoważonego).

   

  Cena:30.00
 • EVERYDAY IDIOMS IN WORKPLACE CONTEXTS A THEMATIC DICTIONARY WITH LEXICAL EXERCISES

  NOWOŚĆI

  Katarzyna Starykiewicz

     Idiomy, przysłowia i wyrażenia językowe stanowią istotny element współczesnego języka angielskiego, zarówno pisanego, jak i mówionego. Stanowią zarazem jeden z trudniejszych elementów języka, ponieważ nie są przetłumaczalne dosłownie i dlatego wymagają nie tylko opanowania pamięciowego, ale przede wszystkim wyczucia ich zastosowania w odpowiednim kontekście. Wprowadzenie idiomów i związków frazeologicznych do języka, ożywia go i zbliża do języka naturalnego używanego przez native speakerów. Dobra znajomość idiomów pozwala uniknąć nieporozumień i dwuznaczności w istotny sposób utrudniających komunikację w środowisku międzynarodowym (...)

  Cena:30.00
 • NON-FERROUS METALS PROCESSING AND RECYCLING - SELECTED ISSUES

  NOWOŚĆI

  Elżbieta Suszańska-Brzezicka, Lidia Żółtek


   

   

   

   

   

   

   

  Cena:30.00
 • PODSTAWY METROLOGII ELEKTRYCZNEJ

  NOWOŚĆI

  Ryszard Sroka, Andrzej Zatorski

  ISBN: 978-83-66016-33-0
  format: B5
  oprawa: miękka
  liczba stron: 432, waga:1-2kg
  rok wydania: 2018
  Skrypt stanowi pomoc przede wszystkim w dydaktyce przedmiotów metrologicznych realizowanej na wielu kierunkach studiów. Szeroki zakres merytoryczny pytań umieszczonych w podręczniku powoduje, że może on być także przydatny dla dużego grona odbiorców, tj. zarówno nauczycieli akademickich, jak też studentów różnych stopni i kierunków studiów technicznych. Skorzystać z niego mogą również pracownicy laboratoriów pomiarowych, a także wszyscy pracownicy, którzy w swojej działalności naukowej wykonują eksperymenty pomiarowe.

  Cena:41.00
 • TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ

  NOWOŚĆI

  Barbara Florkowska, Jakub Furgał

   

  PODSTAWY TEORETYCZNE I LABORATORIUM

  Cena:39.00
 • TECHNOLOGIA CIECZY WIERTNICZYCH

  NOWOŚĆI

  Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Mirosław Rzyczniak

   

   

  typ publikacji: podręcznik
  ISBN: 978-83-66016-29-3
  format: B5
  oprawa: twarda
  liczba stron: 300
  rok wydania: 2018

  Cena:35.00
 • WPROWADZENIE DO AKUSTYKI UŻYTKOWEJ

  NOWOŚĆI

  Katarzyna Suder-Dębska, Andrzej Gołaś, Roman Filipek

  Cena:35.00
 • WSZECHŚWIAT Pismo przyrodnicze Tom 120 Styczen- Luty-Marzec 2019

  NOWOŚĆI

  Tom 120

  Styczeń-Luty- Marzec 2019

   

  Tydzień mózgu

  Gdy młody mózg nie słyszy rola implantów słuchowych

  Nowe dopalacze

  Jak leczyć uszkodzony rdzeń kręgowy

  Wpływ aktywnosci fizycznej na funkcje mózgu

  Choroby rzadkie w neurologii

  Neuronauka a psychiatria

   

  Dostępne też są wcześniejsze numery z poprzednich lat. Aby je zamówić proszę o kontakt.

   

  Cena:12.00
 • WYBRANE ZAGADNIENIA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU W BUDYNKACH Nowe wydanie!!!

  NOWOŚĆI

  Jerzy Mikulik

   

   

  typ publikacji: monografia
  ISBN: 978-83-66016-12-5
  format: B5
  oprawa: miękka
  liczba stron: 324
  wydanie: 2
  rok wydania: 2018
  Książka przeznaczona jest dla projektantów zintegrowanych systemów bezpieczeństwa i komfortu, a także dla architektów, projektantów obiektów i inżynierów automatycznych systemów sterowania. Książkę można polecić szczególnie inżynierom FM (Facility Management), czyli dziedziny poświęconej zarządzaniu działaniami sprzyjającymi komfortowi, wysokiej sprawności technicznej, funkcjonalnej, ekonomicznej i organizacyjnej, a także bezpieczeństwu nowoczesnych budynków.

  Cena:35.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: NOWOŚĆI